Video: So sánh Air Blade 2020 với Air Blade 2019

Video: So sánh Air Blade 2020 với Air Blade 2019 1

Honda Air Blade 2020 có nhiều cải tiến ở phần thiết kế, động cơ... đi cùng giá bán cũng cao hơn so với Air Blade ...
Cách tính giá bao giấy Honda Air Blade 2019

Cách tính giá bao giấy Honda Air Blade 2019 2

Sau khi tính tổng các loại thuế, phí thì giá bao giấy của Honda Air Blade 2019 dao động từ 39,4 - 48,5 triệu đồng, ...
Chi tiết 4 phiên bản, 10 màu của Honda Air Blade 2019

Chi tiết 4 phiên bản, 10 màu của Honda Air Blade 2019 11

Dưới đây là ảnh thực tế, màu sắc, giá đề xuất và giá bán thực tế của  4 phiên bản, 10 màu Honda Air Blade ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động