Bảng giá xe máy Honda ngày 3/6/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 3/6/2021

Giá xe máy Honda ngày 3/6/2021 ổn định, trong đó mẫu xe ga Lead có giá cao hơn đề xuất tới 2,2 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 2/6/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 2/6/2021

Giá xe máy Honda ngày 2/6/2021 tại Hà Nội và TP.HCM ít biến động, giá bán lẻ mẫu xe ga SH cao hơn giá đề ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 1/6/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 1/6/2021

Giá xe máy Honda ngày 1/6/2021 tại Hà Nội và TP.HCM ổn định, mẫu xe ga bán chạy Vision có giá cao hơn đề xuất ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 31/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 31/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 31/5/2021 ổn định so với cuối tuần trước, mẫu xe số Blade 110cc có giá thấp hơn đề xuất.
Bảng giá xe máy Honda ngày 28/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 28/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 28/5/2021 tại khu vực Hà Nội chênh nhiều so với khu vực TP.HCM.
Bảng giá xe máy Honda ngày 27/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 27/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 27/5/2021, nhiều mẫu xe tại khu vực TP.HCM đồng loạt giảm, trong đó SH giảm tới 2,4 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 26/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 26/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 26/5/2021 đồng loạt tăng, trong đó giá bán lẻ SH tăng mạnh tới 2,5 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 25/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 25/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 25/5/2021 tại khu vực Hà Nội giảm nhẹ, giá Wave Alpha, Vision, SH mode giảm từ 100 – 500 nghìn ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 24/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 24/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 24/5/2021 ổn định, mẫu xe ga Lead có giá cao hơn đề xuất tới 2,3 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 21/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 21/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 21/5/2021 ít biến động, Vision có giá cao hơn đề xuất 3 -5,6 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 20/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 20/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 20/5/2021 ổn định, nhiều mẫu xe bán dưới giá đề xuất.
Bảng giá xe máy Honda ngày 19/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 19/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 19/5/2021 ổn định tại khu vực Hà Nội và TP.HCM, Winner X có giá bán lẻ thấp hơn đề xuất ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 18/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 18/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 18/5/2021 ổn định, giá bán lẻ nhiều mẫu xe ga cao hơn đề xuất.
Bảng giá xe máy Honda ngày 17/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 17/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 17/5/2021 ổn định, Blade có giá thấp hơn đề xuất trong khi Wave Alpha cao hơn đề xuất tới 2,4 ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 14/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 14/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 14/5/2021 biến động nhẹ, giá bán lẻ SH tại khu vực Hà Nội tăng tới 1,5 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 13/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 13/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 13/5/2021 ổn định, Air Blade là mẫu xe ga duy nhất có giá bán lẻ thấp hơn đề xuất.
Bảng giá xe máy Honda ngày 12/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 12/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 12/5/2021 ít biến động, dưới đây là giá bán lẻ Wave Alpha, Wave RSX, Vision, Air Blade,...
Bảng giá xe máy Honda ngày 11/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 11/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 11/5/2021 ổn định, giá bán lẻ nhiều mẫu xe tại TP.HCM cao hơn khu vực Hà Nội.
Bảng giá xe máy Honda ngày 10/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 10/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 10/5/2021 tại Hà Nội và TP.HCM ít biến động, Vision có giá cao hơn đề xuất 3 -5,6 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 7/5/2021

Bảng giá xe máy Honda ngày 7/5/2021

Giá xe máy Honda ngày 7/5/2021 ổn định, Blade có giá thấp hơn đề xuất trong khi Wave Alpha cao hơn đề xuất từ 2 ...
    Trước         Sau    
Phiên bản di động