Bảng giá xe máy Honda ngày 4/11/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 4/11/2020

Giá xe máy Honda ngày 4/11/2020 tại Hà Nội và TP.HCM ổn định, dưới đây là giá bán lẻ tại đại lý của từng mẫu ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 3/11/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 3/11/2020

Giá xe máy Honda ngày 3/11/2020 tại khu vực Hà Nội và TP.HCM, xe côn tay thấp hơn nhiều so với giá đề xuất.
Bảng giá xe máy Honda ngày 2/11/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 2/11/2020

Giá xe máy Honda ngày 2/11/2020 tại Hà Nội và TP.HCM, giá bán lẻ nhiều mẫu xe cao hơn giá đề xuất.
Bảng giá xe máy Honda ngày 30/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 30/10/2020

Dưới đây là giá các mẫu xe máy Honda Wave Alpha, Wave RSX, Blade, Future, Winner, Vision, Lead, Air Blade, SH, SH mode… ngày 30/10/2020 ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 29/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 29/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 29/10/2020 tại khu vực TP.HCM đã ổn định trở lại sau khi tăng giá vào hôm qua trong khi tại ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 28/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 28/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 28/10/2020, các mẫu xe SH, SH mode tại TP.HCM bất ngờ tăng mạnh đến 1,5 triệu đồng.
Bảng giá xe máy Honda ngày 27/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 27/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 27/10/2020, phần lớn tại các mẫu xe số tại Hà Nội và TP.HCM đều có giá tương đương hoặc cao ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 26/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 26/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 26/10/2020 ít biến động tại cả 2 khu vực Hà Nội và TP.HCM.
Bảng giá xe máy Honda ngày 23/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 23/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 23/10/2020, nhiều mẫu xe tại khu vực Hà Nội tăng giá và ổn định tại khu vực TP.HCM.
Bảng giá xe máy Honda ngày 22/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 22/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 22/10/2020, các mẫu Blade, Winner, PCX, CB300R, CBF150N, Rebel 300, Monkey, Cub thấp hơn giá đề xuất.
Bảng giá xe máy Honda ngày 20/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 20/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 20/10/2020 ổn định, giá xe tại khu vực Hà Nội chênh nhiều so với khu vực TP.HCM.
Bảng giá xe máy Honda ngày 16/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 16/10/2020 2

Giá xe máy Honda ngày 16/10/2020 ít biến động, phần lớn các mẫu xe tại khu vực Hà Nội và TP.HCM đều không thay đổi ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 15/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 15/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 15/10/2020 tại Hà Nội và TP.HCM ổn định. Giá xe Blade, Winner và nhiều mẫu xe khác thấp hơn giá ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 14/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 14/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 14/10/2020 ổn định, giá Wave Alpha, Future, Vision, Lead, SH, SH mode tại Hà Nội và TP.HCM đều cao hơn ...
Bảng giá xe máy Honda ngày 13/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 13/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 13/10/2020 tại khu vực .HCM tăng nhẹ trong khi giữ ổn định tại khu vực Hà Nội.
Bảng giá xe máy Honda ngày 12/10/2020

Bảng giá xe máy Honda ngày 12/10/2020

Giá xe máy Honda ngày 12/10/2020 biến động mạnh tại khu vực Hà Nội và ổn định tại khu vực TP.HCM.
    Trước         Sau    
Phiên bản di động